Cánh gà

145.000  500 gram

chiên mắm, chiên giòn, nướng