Đùi má đùi gà ta 190k/500gr

190.000  500 gram

Phần ngon nhất

Bịch 2 cái