Tôm bạc biển 500gr

140,000 Bịch

This field can't be Empty

Mô tả

Có lột sẵn, thêm 30k/bịch