Táo xanh PR size lớn (tạm hết, tháng 2 có lại ạ)

65.000  kg

SKU: 15 Category: Tag:

Giòn ngọt, rất ngon.