Tôm đất sông lột sẵn 145k/500gr(cân trước khi lột)

145.000  500 gram