Mình cá chẽm sông cắt lát 145k/500gr

145.000  500 gram