Hộp trái cây (giá theo thực tế loại trái cây khách cần)

500.000  hộp

Gía tượng trưng, thực tế theo tùng loại trái cây khách cần.