ko mã 1kg

225.000  kg

cân sau khi làm sạch, chia sẵn bịch nữa con

SKU: 44 Category: Tag: