Mít thái chín cây nguyên miếng (cân bỏ cùi giữa)

60,000 Kg

This field can't be Empty
Mã: cs Danh mục: