Cherry Úc S26-28

580.000  kg

SKU: 18 Category: Tag:

Giòn, ngọt đậm.