Chả mọc có tiêu

240,000 Kg

This field can't be Empty

Mô tả

Chả mọc (giò sống) của Shop tự làm, không bất kỳ gia vị hóa chất hay phụ gia.