Cá mú biển 290k/kg (cân trước khi làm)

290.000  kg