Cá lóc đồng làm sạch

260,000 Kg

This field can't be Empty

Mô tả

Nguyên con hoặc cắt khúc