Cá chim trắng

230,000 Kg

This field can't be Empty

Mô tả

Cá làm sạch, cắt đôi.