Cá nục nhỏ 95k/500gr (cân trước khi làm)

95.000  bịch