Liên hệ

Địa chỉ cửa hàng

Số 10 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình(ngay bên cạnh Etown Ấp Bắc và bệnh viện Mỹ Đức)

Số điện thoại

Địa chỉ Facebook