Tắc muối NC 800g

150,000 Hủ

This field can't be Empty

Mô tả

Thành phần: tắc, muối, đường nâu