Sữa hạt hạnh nhân cacao tươi

50,000 Chai

This field can't be Empty

Mô tả

Giao hàng chai nhựa, khách cần đặt chai thủy tinh cọc 30k/chai. Mỗi tháng Vi Food thu chai 1 lần và trả cọc.