Sữa gạo lức mè đen

20,000 Chai

This field can't be Empty

Mô tả

Sữa không đường. Khách đặt chai thủy tinh đặt cọc 30k/chai, khi trả chai Shop gửi lại cọc.