Khô cá thác lác

300,000 Kg

This field can't be Empty

Mô tả

5,6con/kg