Dưa hấu

30,000 Kg

This field can't be Empty

Mô tả

Mỗi trái tầm 2~3kg