Chả mọc sạch Vi Food 200gr

48,000 Cái

This field can't be Empty

Mô tả

Chả mọc (giò sống) của Shop tự làm, không bất kỳ gia vị hóa chất hay phụ gia. Cửa hàng thực phẩm sạch cần sỉ vui lòng gọi số điện thoại hotline.