Chả lụa sạch Vi Food 250gr

65,000 cái

This field can't be Empty
Mã: VF312 Danh mục:

Mô tả

Chả lụa của Shop làm, không bất kỳ gia vị hóa chất hay phụ gia. Cửa hàng thực phẩm sạch cần sỉ vui lòng gọi số điện thoại hotline.