Chè bưởi hủ nhỏ (3,4 chén)

60,000 Hủ

This field can't be Empty

Mô tả

Kèm nước dừa, đậu phộng.

Hủ lớn 120k