Bánh đa nem sạch 18cm

28,000 Bịch

This field can't be Empty

Mô tả

Bánh có thể dùng để cuốn ăn trực tiếp, bịch 40 miếng